Om Fransson & Neij

Med utgångspunkt från vårt kontor i Stockaryd säljer vi trävaror och vidareförädlade produkter lokalt såväl globalt. Vi samarbetar med sågverk i Sverige, Norge och Finland vilket gör att vi kan leverera rätt varor för varje enskilds kunds behov. Vi lagerhåller också råvara och förädlade produkter hos vårt systerbolag Fransson & Neij Produktion och andra utvalda hyvlerier i främst Småland.

Kontakta oss

Marknadschef / Inköp

Produktionsplanering / Sälj

Administration / Innesälj / Logistik

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner