Målad panel är hjärtat i verksamheten

Vi klarar av alla kulörer i vårt måleri. Välj bland alla tusentals NCS kulörer till ditt hus. Grundmålat och mellanstruket. Vi klarar även av lasyr och slamfärger.

Vår produktion

Beläget utanför Stockaryd med tillgång till goda kommunikationer finns Fransson & Neij Produktion som erbjuder vidareförädling av trävaror och lagerhållning av hyvlade produkter.

Med kapacitet på 25.000 m³ hyvlade produkter per år och ett engagerat och flexibelt team av medarbetare har företaget möjlighet att producera marknadens vanligaste profiler såväl som specialhyvlingar. Det ger god service till lokala brädgårdar och till större inköpsorganisationer i Sverige och på exportmarknader.

Fransson & Neij Produktion kan förutom hyvling erbjuda justering och sortering med paketläggning i eget justerverk med 40 fack. Tillgång till exaktkapning ger möjlighet till komponenttillverkning direkt anpassad för köparens behov.

På området finns god tillgång till moderna magasin med hårdbelagda ytor för ändamålsenlig och säker lagring av förädlade produkter. Fransson & Neij Produktion kan också erbjuda lämpliga ytor för timmer/massavedslagring, biobränslehantering och liknande utrymmeskrävande verksamheter. Tillgång till vatten och el. Kontakta oss för ytterligare upplysningar.

Blicka in i produktionen

Har du frågor gällande vår produktion?

Om du har frågor gällande något inom vår produktion så har vi svaren åt dig. Kontakta någon på vår försäljningsavdelning så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter hittar du på sidan om oss.